GolfTourViet
» » Khuyến mãi hấp dẫn khi chơi Golf tại sân Twin Doves Golf Club

Khuyến mãi hấp dẫn khi chơi Golf tại sân Twin Doves Golf Club

Từ ngày 1/11/2019 đến 31/3/2020 Twin Doves Golf Club có chương trình giá khuyến mãi dành cho các Golfer.

Bảng giá khuyến mãi như sau:

- Từ thứ 2 đến thứ 5: 1,950,000 Vnđ/pax/18h (bao gồm: Golf fee + Buggy sharing + Lunch buffet)

- Thứ 6:  2,100,000 Vnđ/pax/18h (bao gồm: Golf fee + Buggy sharing + Lunch buffet)

- Tối thứ 6, thứ 72,100,000 Vnđ/pax/18h (bao gồm: Golf fee + Buggy sharing + Dinner)

- Thứ 7: 2,600,000 Vnđ/pax/18h (bao gồm: Golf fee + Buggy sharing + Lunch buffet)

- Chủ nhật:

+ Từ 11:20 Am to 1:33 Pm: 2,600,000 Vnđ/pax/18h (bao gồm: Golf fee + Buggy sharing + Lunch buffet)

+ Từ 5:53 Am to 8:06 Am: 3,300,000 Vnđ/pax/18h (bao gồm: Golf fee + Buggy sharing + Lunch buffet)

Giá sân gôn Twin Doves Bình Dương

LIÊN HỆ GOLFTOURVIET

Địa chỉ: F002, Nguyen Van Linh Str., My Phuoc, Tan Phong Ward, Dist.7, HCM City, Vietnam